• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om leige av kommunal bustad

Informasjon

Bustadtenesta i Bokn kommune har ansvar for å leiga ut Bokn kommune sine bustader. Alle bustadene blir tildelte gjennom søknad til ei tildelingsgruppe som er breitt samansett.

Du må vera folkeregistrert i Bokn kommune for å kunna søka om kommunal bustad.

Kommunal bustad er eit tilbod til deg som er utan eigna bustad og som ikkje klarar å skaffa deg dette sjølv.

Ungdomsbustad
Kommunen arbeider for at det skal bli enklare for unge menneske å bu i eigen bustad. Me har fire ungdomsbustader som er tenkt leigd ut til ungdom mellom 18 og 35 år som er i etableringsfasen.

Kven kan leiga ungdomsbustad?
Du må vera mellom 18-35 år
Du må ha fast arbeid (må dokumenterast)
Du må kunne innbetale depositum tilsvarande 2 månadars husleige (vi kan ikkje godkjenne depositumgaranti)

Kommunale bustader
Kommunal bustad er meint som ei midlertidig løysing i ein vanskeleg livssituasjon. Leigetida er derfor i utgangspunktet berekna til maksimalt tre år.

Du skal ikkje leiga kommunal bustad viss:

  • Du er i stand til å skaffa deg bustad på det private bustadmarkedet ved kjøp eller leige.
  • Du kan skaffa deg eigen bustad ved hjelp av Husbanken sine låne- og tilskotsordningar.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader